Vodič za korisnike

Kontakt

Gradska knjižnica Solin
Zvonimirova 117 d
21 210 Solin

Posudbeni pult: 021/213-327; e-mail: info@knjiznicasolin.hr
Studijska čitaonica: 021/270-315
Teatrin: 021/270-316; e-mail: teatrin@knjiznicasolin.hr

Rezervacija i produženje roka posudbe građe: posudba@knjiznicasolin.hr

Upis

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske. Za upis je potrebna osobna iskaznica ili neki drugi odgovarajući dokument.

Godišnja članarina

Redovita članarina – Dječji odjel……………………… 8,00 €
Redovita članarina – Odjel za odrasle……………… 8,00 
Članarina Plus……………………………………………… 15,00 
Tromjesečna članarina…………………………………… 4,00 
Djeca do navršene treće godine života…………….. 0,00 
Izrada / ponovna izrada članske iskaznice……….. 1,00 

Pristupnica

Prilikom učlanjenja ili obnove članstva u Gradsku knjižnicu Solin potrebno je ispuniti pristupnicu.
Osobne podatke Gradska knjižnica Solin prikuplja i obrađuje u svrhu pružanja usluga sukladno važećem Zakonu o knjižnicama te nacionalnim i međunarodnim preporukama koje osiguravaju pravo na pristup informacijama te radi ostvarivanja prava i obveza sukladno Pravilima Gradske knjižnice Solin. Osobni podaci štite se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Zakasnina (po jedinici građe po danu)

0,10  za knjižnu građu
0,80  za neknjižnu građu (CD, DVD)

NAPOMENA: Zakasnina se naplaćuje u maksimalnom iznosu od 8,00 .

Međuknjižnična posudba

4,00  (za troškove poštarine)

Posudba

Član Knjižnice može posuditi ukupno 3 jedinice knjižnične građe. Svaka dodatna posuđena jedinica naplaćuje se 0,80 . Članovi Dječjeg odjela mogu posuđivati knjige koje pripadaju Dječjem odjelu, a članovi Odjela za odrasle knjige koje pripadaju odjelu za odrasle. Korisnik iskaznice Plus može posuđivati knjige s oba odjela (ukupno 6 jedinica građe). Član Knjižnice može uz nadoplatu od 0,80  posuditi dodatnu jedinicu građe (koja može biti i s drugog odjela).
Član knjižnice može istovremeno imati najviše 2 različita lektirna naslova.

Rokovi posudbe za pojedine vrste građe

knjižna građa – 21 dan
zvučne knjige – 21 dan
audiovizualna i elektronička građa – 5 dana
Micro:bit – 21 dan

Po isteku roka posudbe, građa se mora vratiti ili produžiti osobno u knjižnici ili telefonom. Rok posudbe može se produžiti najviše 3 puta. Ne može se produžiti rok posudbe lektirnih naslova, audiovizualne i elektroničke građe te knjiga na popisu rezervacija.

Naknada za oštećenje ili gubitak knjižnične građe

Šteta učinjena na knjižničnoj građi ili gubitak iste može se nadoknaditi: istim naslovom knjižnične građe ili novčanim iznosom, drugom jednakovrijednom knjižničnom građom koja se odredi dogovorno s djelatnikom obrade građe. Iznos naknade knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove građe u trenutku vraćanja odnosno naknade. Visinu naknade oštećene rijetke i vrijedne knjižnične građe ili građe koje u trenutku vraćanja odnosno naknade nema na tržištu, utvrđuje povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Knjižnice.

Korištenje računala

Pretraživanje interneta za članove knjižnice……………………………………..0,00 
Pretraživanje interneta za korisnike koji nisu članovi knjižnice………….. do 30 min – 0,40 

NAPOMENA: Obračunska jedinica je 30 minuta.

Fotokopiranje, ispis, skeniranje po stranici

A4 crno-bijelo…………………. 0,20 
A4 boja………………………….. 0,80 
A4 skeniranje…………………. 0,40 

Rezervacija knjižnične građe

0,40  (za obavijest putem telefona ili elektroničke pošte)

Podaci za uplatu članarine / upisnine online

Platitelj: Vaše ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja
Primatelj: Gradska knjižnica Solin, Zvonimirova 117D, 21210 Solin
Iznos: 000,00  (upisati iznos)
Model: HR68
IBAN: HR0424070001840600007
Poziv na broj: 7803 – vaš OIB – članski broj (ako ste novi član ostaviti prazno)
Opis plaćanja: upisnina

Nakon uplate potrebno je potvrdu o uplati poslati na e-mail posudba@knjiznicasolin.hr.

Scroll to Top