Djelatnici

Ivan Peroš
ravnatelj
mag. bibliotekarstva, dipl. kroatist i anglist
e-mail: iperos@knjiznicasolin.hr

Melita Bučan
knjižničar
dipl. knjižničarka, dipl. ing. građevinarstva
e-mail: mbucan@knjiznicasolin.hr

Matko Luetić
knjižničar
mag. bibliotekarstva, dipl. pravnik
e-mail: mluetic@knjiznicasolin.hr

Jasminka Perić
knjižničar
mag. bibliotekarstva
e-mail: jperic@knjiznicasolin.hr

Andrijana Sanader
knjižničar
mag. bibliotekarstva, dipl. komunikologinja
e-mail: asanader@knjiznicasolin.hr

Lucija Šaravanja
knjižničar
mag. bibliotekarstva, dipl. učiteljica razredne nastave
e-mail: lsaravanja@knjiznicasolin.hr

Zona Marović
knjižničarski suradnik
učiteljica razredne nastave
e-mail: zmarovic@knjiznicasolin.hr

Jurica Benzon
knjižničarski tehničar
e-mail: jbenzon@knjiznicasolin.hr

Antonija Jerković Dabro
knjižničarski tehničar
e-mail: ajerkovic@knjiznicasolin.hr

Iva Klišanin
knjižničarski tehničar
e-mail: iklisanin@knjiznicasolin.hr

Vesna Žižić
animatorica kulturnih djelatnosti
prof. tjelesne i zdravstvene kulture
e-mail: vzizic@knjiznicasolin.hr

Nada Križan
spremačica
e-mail: nkrizan@knjiznicasolin.hr

Scroll to Top