Darovatelji knjiga

Knjižničnu građu Knjižnici se može darovati tako da se prethodno dostavi popis građe koju se želi darovati.

Popis građe može se dostaviti u papirnatom obliku na adresu Središnje knjižnice u Solinu (Zvonimirova 117d) ili elektroničkom poštom na korisnik@knjiznicasolin.hr.

Nakon što Stručno vijeće Knjižnice razmotri popis i odluči koje je naslove Knjižnica spremna prihvatiti, o donesenoj će odluci obavijestiti zainteresiranog darovatelja koji tada može dostaviti odabrane naslove na gore navedenu adresu.

Prilikom dostave darovatelj potpisuje Obrazac za darivanje knjižnične građe kojim darovanu građu pripisuje u trajno vlasništvo Knjižnice i ustupa joj isključivo pravo raspolaganja darovanom građom.

Knjižnici su građu darovali:

2017.

Željko Ambrošić, Zorica Ban, Tomislav Barišić, Maja Batarelo, Blaženko Boban, Nedjeljka Boban, Sanja Botić Jadrić, Grgo Bućan, Rada Bućan, Sandra Burić, Maja i Nenad Cambj, Dalida Cikatić, Mia Cvitković, Jurica Čagalj, Mia Ćuk, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Grad Solin – Ured Gradonačelnika, Linda Grgić, Neven Ilak, Andrea Katić, Mario Kezić, Margarita Kljaković-Gašpić, Anđelka Korčulanić, Ella Kotarac, Ivana Kovačić, Željka Lasić, Dubravka Limić, Zdenka Lovretić, Jadranka Lovrić, Denis Matić, Josipa Mešin, Franjo Musić, Elvira Mužić, Ema Ora, Lukša Parčina, Mireja Pelivan, Anita Petanović, Joško Poljak, Mirta Pucl, Ivanka Punda, Brankica Radovanović, Slavica Raguž, Vesna Režić, Davorka Roje, Domina Roje, Đurđica Roje, Nena Rubić, Antun Sesartić, Zrinka Smoje, Igor Spetić, Maja Spetić, Srđan Šale, Nino Švonja, Ante Vardić, Nataša Varmuža Čavala, Dragica Vučić, Mladen Vuković i Marija Zenić.

2016.

Vinko Barić, Fani Bonomi, Karmen Borković, Josipa Bralić, Iva Čanžek, Tonći Ćićerić, Lidija Domjanović, Jadranka Garmaz, Elvira Grgić Brkljačić, Mirko Jankov, Marija Jelaska, Zorana Jelaš, Katja Jelavić, Višeslav Jurić, Dunja Kalilić, Toni Knez, Linda Kociani, Ela Kotarac, Željka Lasić, Dubravka Limić, Marin Limić, Ivana Listeš, Danijel Marković, Jagoda Marović Sinti, Zoran Mihanović, Neda Milić, Ljubica Milković, Ljerka Mišetić, Franjo Pensa, Dubravka Petanović, Đurđica Petrović, Darinka Pisac, Nina Raguž, Željko Raguž, Vesna Režić Dereani, Damir Sapunar, Antun Sesartić, Zrinka Smoje, Lerka Šimunković, Sandra Škarić, Filip Šunjerga, Nataša Varmuža Čavala, Ana Vranković i Jasna Živaljić.

2015.

Tonka Grgić, Tea Stević, Jasminka Perić, Slavica Raguž, Damir Karačić, Aida Mandić, Katarina Šušmelj, Teo Toševski, Marina Blažević, Marko Trogrlić, Nataša Varmuža Čavala, Goran Ergović, Igor Juretić, Josip Budiša, Darko Plažanin, Danijela Jadrijev, Sandra Burić, Veljko Marović, Anisija Žižić, Mirjana Tadić, Ivo Bralić, Danijela Jadrijev, Franjo Musić, Marija Gabrić Škaro, Jadranka Garmaz, Željka Milišić, Linda Koncani, Petar Opačić, Kristina Tadić, Katica Grgić, Dubravka Zeljković, OIP Posejdon, Anka Cikatić, Vladimir Zrnić, Tatjana Roso, Mladen Vukšić, Tina Burilović, Zorica Benzon, Vedrana Popović, Ivanka Mihovilović, Ana Grgić, Ana Šćepanović, Ana Marin Toševski, Tonkica Holovka, fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Ivan Matijević, Zdravko Žižić, Dunja Kalilić, Franjo Musić, Ivan Šarolić, Josip Marović, Damir Sapunar, Josipa Šimović, Danijela Vukušić, Gorana Gizdić i Antun Tonći Sesartić.

2014.

Kata Jukica, Dora Šakić, Velimir Marović, Ivana Kliškinić, Tomislav Mihanović, Marin Limić, Edo Pezzi, Nino Švonja, Dubravka Limić, Ivana Pelivan, Damir Karačić, Mladen Vukšić, Kristina Tadić, Brankica Radovanović, Vlasta Majić, obitelj Burilović, Vesna Režić Dereani, Zlatko Tomić, Marica Terze, Toni Knez, Suzanne Brousseau Gizdić, Josip Kljaković Šantić, Suzana Kozina, Ivo Gizdić (Baja), Danijela Živković, Katica Grgić, Dubravka Zeljković, Linda, Zvonko Peteranac, Udruga “Krug prijatelja Bruna Groeninga”, Tonka i Vedran Grgić, Darija Burić, Josip Juranović, Ana Jerković, Lili Gluić, Julija Vrkić, Matilda Okmažić, Ružica Drnas, Zrinka Sirić Podrug, Udruga Moje dijete Solin, Snježana Laura Marčeta, Jurica Gizdić, Burilović, Jagoda Zulim, Zorica Benzon, Petar Milavić Mucić, Karmen Borković, Milan Ivanišević, Dunja Kalilić i Ella Kotarac.

2013.

Petra Brković, Gordana Vuković, Marko Beara, Željana Pleština, Ivan Radić, Tonkica Holovka, Lorena Velić, Ivan Perica, Maja Pejaković, Lana Samardžija, Magda Pašalić, Ivica Bošnjak, Ivana Kuzmanić, Željka Milišić, Sanja Botić Jadrić, Ana Marija Knez, Dubravka Limić, Ana Marin Toševski, Jasenka Leskur, Slavica Raguž, Diana Brtan, Zrinka Smoje, Sandra Škarić, Linda Petranec,Ivica Bošnjak, Nino Švonja, Vladimir Zrnić, Josipa Ribičić, Katja Tokić, Željana Čikeš, Kajo Bućan, Marijana Ivanović, Ivica Bošnjak, Tina Burilović, Damir Karačić, Zajednica Talijana Zadar, Dubravka Kraljević, Marela Mimica, Ela Kotarac, Ivan Pažanin, Magda Pašalić, Josip Budiša, Kata Jukica, Katarina Buljan, Tereza Šuško i Ena Hrga.

2012.

Bernarda Roudi, Matilda Okmažić, Ivan Pereža, Zorana Jelaš, Ivan Grubišić, Milan Ivanišević, Merica Milković, Dijana Livaja, Ana Koljanin, Dunja Kalilić, Martina Ivančić, Daria Bošnjak, Suzanne Gizdić, Ante Jurić, Sanja Botić Jadrić, Nedjeljka Boban, Ana Marin Toševski, Diana Brtan, Ivica Bošnjak, Anđelka Teklić, Zorana Jelaš, Toni Knez, Luka Majić, Mladen Radovniković, Danica Šimičić, Tonkica Holovka, Ela Kotarac, Lovorka Jelić, Biserka Sunara, Martina Ivančić, Lovorka Jelić, Dunja Kalilić, Dušanka Podrug, Vladimir Erceg, Smiljana Benzon, Zorica Ban, Udruga Solinjani, Kata Šimundža, Ante Ljubičić, Nela Žižić, Indira Bajraktarević, Marina Andrijašević, Fani Bonomi, Jagoda Marović Sinti, Mirjana Tadić, Meri Radović, Željko Ferić, Marin K. Kaporelo, Ivana Bubalo, Petra Brković, Gordana Vuković i Lorena Velić.  

2011.

Drago Zaninović, Asja Luketić, Jelena Mikelić, Blaženko Boban, Matea Zaninović, Miljenka Dugeč, Jurica Gizdić, Ante Jurić, Diana Brtan, Toni Knez, Tomislav Staničić, Radojka Bućan, Helica Jurić, Elenora Zujić, Josipa Mršić, Vesna Režić Dereani, Andrea Strmotić, Miro Senjanin, Mirta Ljubičić, Neda Milišić, Domina Luetić, Jelena Ćurković, Melinda Bešker, Sanja Botić Jadrić, Mia Sesartić, Borka Domazet, Mijo Božić, Ana Biuk, Ivona Buljan, Ante Režić, Anita Sedlar, Ante Parčina, MNK Solin, Josipa Podrug, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Sv. Kajo – Solin, Ivana Kovačić, Goranka Tocilj, Ljubica Milković, Marijana Ivanović, Ivica Bošnjak, Ana Kovačić, Marin Reljić, Slavica Raguž, Dijana Livaja, Nedjeljka Boban, Damir Sapunar, Tonkica Holovka, Biljana Benzon, Maja Peroš, Zrinka Biuk, Martina Ivančić, Ana Marin Toševski, Ivana Grubić, Damir Barbarić, Turistička zajednica grada Solina, Matilda Mance, Ivan Bartulović, Ljiljana Cikatić, Maja Bučević, Zlatko Bošnjak, Toni Knez, Rosa Babić, Irena Ivanović i Dražena Režić.

2010.

Ante Tešija, Daria Grgić, Tonkica Holovka, Smiljana Listeš, Marko Vučić, Jurica Gizdić, Kaja Šegvić Šarić, Višeslav Jurić, Dina Lijić, Kajo Gizdić, Jakov Kulić, Kajo Bućan, Josip Grgić, Meri Mandić, Nedjeljka Boban, Brankica Radovanović, Ana Radić, Roko Marušić, Tonkica Holovka, Dalida Cikatić Karačić, Bernarda Roudi, Vinko Sanader, Drago Zaninović, Ivanka Crmarić, Darinka Pisac, Nada Krolo, Maja Peroš, Ana Mlačić, Ivica i Štefica Šponar, Igor Siniša Grubišić, Jadranka Garmaz, Mirko Tomasović, Maja Peroš i Miranda Božić.  

2009.

Jelena Galac, Vladimir Erceg, Zdenko Bilić, Neda Rubić, Nives Gotovac, Jagoda Perić, Mario Lipovac, Marija Tafra, Grad Solin, Brankica Radovanović, Toma Podrug, Siniša Cvitković, Nevenak Bezić-Božanić, Marijan Smoje, Šimun Jurišić, Roko Marušić, Marjan Smoje, Milena Tokmačija, Ante Ljubičić i Nedjeljka Boban.  

2008.

Anđelka Teklić, Forum žena SDP-a, Igor Poljak, Petar Janjić, Barba Dalma, Vinko Barić, Marija Knez, Grad Solin, Ivana Kovačić, Jurica Gizdić, Marina Katurić, Bernarda Roudi, Ines Velić, Nina Gugić, Mladen Vukšić, Sandra Buđa, DV “Cvrčak-Maslina”, Zvjezdana Benzon, Ljubo Stipišić Delmata, Mirela Suman, Sandra Baron i Stipan Grcić.  

2007.

Ante Tešija, Ružica Drnas, Linda Grgić, Katja Peračić, Vlatka Grgić, Neda Rubić, Ivan Delaš, Stefani Balić, Miljenka Dugeč, Katarina Milovac, Sara Josipa Bućan, Grad Solin, Lana Samardžija, Marija Knez, Mladenka Burić, Filip Matijević, Mira Ramljak, Milena Tokmakčija, Ivo Bralić i Neven Milišić.

Svim darovateljima srdačno zahvaljujemo!

Scroll to Top