U Teatrinu odigrana Ljubavna pisma Staljinu

U petak, 10. svibnja, u Teatrinu je odigrana predstava Planet Arta Ljubavna pisma Staljinu. Solinska je publika tako imala priliku uroniti u Sovjetski savez 30-ih godina prošlog stoljeća i neizglednu situaciju u kojoj su se našli umjetnici koju nisu htjeli govoriti i pisati po diktatu staljinističkoga režima. Pitanje cenzure i nemogućnosti artikulacije vlastitog mišljenja u drami je prikazano kroz situaciju Mihaila Bulgakova, pisca legendarnog romana Majstor i Margarita, kojemu režim ne dozvoljava objavljivati romane i izvoditi drame, ali ni otići u inozemstvo gdje bi mu to bilo moguće. Nakon što primi telefonski poziv od Staljina, koji nenadano i neobjašnjivo biva prekinut, Bulgakov svu svoju umjetničku snagu usmjerava na pisanje pisma kojim vjeruje da će uspjeti uvjeriti Staljina upravo u jedno od toga dvoga – da mu dopusti slobodu umjetničkog izražavanja ili slobodu da ode iz Sovjetskog saveza u inozemstvo.

staljin 2

staljin 3

Scroll to Top