Top lista knjižničara za studeni 2017.

  • Karmen: Zen, Vladimir Devidé
  • Vesna: Dnevnik jednog nomada, Bekim Serjanović
  • Jasminka: Za pet sati ću vidjeti Isusa, Jacques Fesch
  • Zona: Kad vrag drži svijeću, Karin Fossum
  • Jure: Kataloniji u čast, George Orwell
  • Tereza: Kad župniku prekipi, Jean Mercier
  • Andrijana: Findus se seli, Sven Nordqvist
  • Ivan: Starac koji je čitao ljubavne romane, Luis Sepúlveda
Scroll to Top