Smjernice za rad s građom i korisnicima

 Smjernice za rad s građom i korisnicima Gradske knjižnice Solin od 27. travnja 2020. godine

Obzirom da je 27. travnja 2020. omogućen početak rada knjiżnica s korisnicima, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske (23. travnja 2020.) o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 kojim se omogućuje i rad knjiżnica, Gradska knjižnica Solin pripremila je smjernice za rad. U izradi smjernica korištene su preporuke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), Nacionalnog kriznog stożera, NSK u Zagrebu i Matične službe za narodne i školske knjižnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Knjiżnica od 27. travnja 2020. započinje s radom uz pridrżavanje svih protuepidemioloških mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja. Poslovanje s korisnicima ukljućuje rad u prostoru knjiżnice te brzi povrat grade izvan prostora Knjiżnice, bez korištenja čitaonice.

U radu Knjiżnice primjenjuju se sljedeće smjernice za rad s korisnicima i gradom: 

  1. Potrebno je osigurati pridrżavanje najviših higijenskih standarda te drżanja razmaka ograničenog broja korisnika i ograničenog broja djelatnika u radnim prostorima Knjiżnice kako bi se smanjio fizićki kontakt i odrżao propisani razmak od dva metra izmedu korisnika, knjiżnićara i korisnika te knjiżničara.  
  2. Vażno je osigurati da se ne stvaraju gużve te da se jasne upute o mjerama socijalnog distanciranja postave na sve ulaze i vidljiva mjesta. Preporuča se i postavljanje oznaka o nużnoj udaljenosti. 

3. Gdje je moguće, preporučuje se osigurati protočnost korisnika tako da su odvojeni ulaz/prilaz od izlaza/odlaska iz prostora Knjiżnice. 

4. Potrebno je na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridrżavanje općih pravila o higijeni. 

5. Potrebno je osigurati dezinfekcijska sredstva na ulazu/izlazu, na ulazima i izlazima na svakom katu i na svakom korisničkom pultu. 

6. Knjiżničari moraju imati zaštitne rukavice i zaštitnu masku. Ako je moguće poželjno je na pultu ugraditi zaštitnu pregradu koja će fizički odvojiti djelatnika od korisnika. Treba također poticati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama.

7. Prilikom vraćanja grade korisnik ostavlja gradu na oznaćeno mjesto (kutiju, košaricu) na pultu, a nakon svakog se vraćanja grade pult dezinficira. Knjiżnićar biljeżi datum i vrijeme prihvata grade. 

8. Preporuča se da jedna osoba preuzima vraćenu gradu, a druga izdaje naručenu gradu. Ukoliko to nije moguće organizirati, knjiżničar mora obavezno dezinficirati ili pravilno oprati ruke (prema naputcima HZJZ) izmedu prihvata vraćene grade i izdavanja grade te dezinficirati površinu/pult na kojem se provodi prihvat vraćene grade i izdavanje grade izmedu te dvije aktivnosti. 

9. Preporuča se da osoba koja izdaje naručenu gradu ne obavlja i naplatu usluga, zakasnine, učlanjivanja i sl. gotovinom. Ukoliko to nije moguće organizirati, knjiżničar mora obavezno dezinficirati ruke izmedu naplate i izdavanja narućene grade te dezinficirati površinu/pult na kojem se provodi prihvat novca izmedu te dvije aktivnosti. 

10. Vraćena grada koju je korisnik odlożio u košaricu/kutiju odvozi se u prethodno pripremljen prostor u Knjiżnici – izdvojenu prostoriju za dezinfekciju i karantenu. U karanteni se nalazi popis grade s podatcima o prispjeću (datum i vrijeme). 

11. Grada se ostavlja u karanteni 72 sata, a nakon toga se vraća u spremište. Ne preporučuje se dezinfekcija grade ako nije nużno potrebna (jedino u slučaju żurne posudbe tek vraćene grade) i to isključivo ako grada ima plastificirane korice ili ovitak, mogu se nakon 24 sata dezinficirati korice i/ili ovitak etilnim alkoholom (70%) i dati u posudbu. Pojedini materijali (tinta, tiskarska boja) osjetljivi su na alkohol ili koja druga sredstva za dezinfekciju pa dezinfekciju grade u pravilu provode konzervatori. Dosadašnja su istrażivanja pokazala da je żivotni vijek Covida-19 pri sobnoj temperaturi za papir, karton i tekstil do 24 sata, a za plastiku 72 sata. 

12. Prihvat obveznog primjerka obavlja se na isti naćin kao prihvat vraćene grade od korisnika osim što prinovljena grada uglavnom dolazi zapakirana. U tom slučaju grada se raspakira, a pakirni materijal (papir, ljepenka, folija) odlaże u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. 

13. U karanteni se na navedeni naćin ostavljaju i sve ostale pošiljke (slużbena pošta, nabavljena roba) koje se dostavljaju u Knjiżnicu. 

14. Potrebno je osigurati odvojeno odlaganje eventualno kontaminiranog pakirnog materijala (u skladu s żivotnim vijekom virusa na pojedinim materijalima), a posebno organizirati odlaganje zaştitne opreme (rukavice, maske) djelatnika i korisnika. 

15. Rad djelatnika potrebno je organizirati u skladu s navedenim mjerama – osigurati pridrżavanje najviših higijenskih standarda te drżanja razmaka ograničenog broja djelatnika u uredima kako bi se smanjio fizički kontakt i odrżao propisani razmak od dva metra izmedu knjiżnićara. 

16. U skladu s prethodno navedenim mjerama, potrebno je osigurati i razmak mjesta za rad u ćitaonicama i ostalim korisničkim prostorima fizičkim uklanjanjem stolaca i/ili postavljanjem jasnih oznaka Mjesto za rad radi osiguravanja socijalnog distanciranja. 

17. Uz redovito čišćenje prostora Knjiżnice i okolnog prostora potrebno je provoditi učestaliju dezinfekciju kvaka, telefona i raćunalne opreme (tipkovnica, miš), liftova, rukohvata i sl. 

18. Preporuča se ograničavanje broja djelatnika u prostoru knjiżnice, odrżavanje samo nużnih fizićkih sastanaka uz navedene propisane mjere te nastavak sastanaka na daljinu koriştenjem uvedenih digitalnih alata i sudjelovanjem djelatnika iz ureda. 

19. Preporuča se organizacija webinara i online sastanaka

20. Sve informacije o radu Knjiżnice u novim uvjetima potrebno je objaviti na portalu GKS i druştvenim mreżama GKS te redovito osuvremenjivati u slučaju promjene. 

                                                                             Ravnateljica

                                                                           Karmen Borković

Solin, 25. travnja 2020. godine

Scroll to Top