Održano interaktivno predavanje „Važnost pripovijedanja za djecu vrtićke dobi“

Pripovjedačica i dramska pedagoginja Jasmina Aleksandra Žiljak održala je u Teatrinu Gradske knjižnice Solin interaktivno predavanje “Važnost pripovijedanja za djecu vrtićke dobi”. Predavanje je bilo namijenjeno roditeljima djece vrtićke dobi, a organizirano je povodom otvaranja novog Pripovjedno-dramskog studija “Sviborići” koji s radom započinje 9. travnja u Teatrinu GK Solin.

Jasmina je ovom prigodom naglasila koliko je pripovijedanje, a posebno kamishibai tehnika pripovijedanja, važno za bogaćenje rječnika, za razvoj govora, komunikacijskih vještina, kao priprema za upis u školu, te kao preduvjet razvoja kulture čitanja, prepričavanja, te poticaj razvoju glumačkih sposobnosti. Pripovijedanjem uz kamishibai, igru i dramu dijete će se osloboditi i treme od javnih nastupa, razvijati kreativnost, te intelektualne i motoričke sposobnosti.

Scroll to Top