Odluka Gradonačelnika Grada Solina i Zaključka Stožera civilne zaštite Grada Solina koja se odnosi na prevenciju širenja virusa COVID – 19

Zbog smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID – 19, a sukladno preporukama Nacionalnog stožera i Stožera civilne zaštite Splitsko – dalmatinske županije, po prijedlogu Stožera Civilne zaštite Grada Solina, Gradonačelnik Grada Solina, dana 16. ožujka 2020. godine, donosi:

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine”, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), i članka 39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13, 3/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), po prijedlogu Stožera Civilne zaštite Grada Solina, Gradonačelnik Grada Solina, dana 16. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U

I.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Solina i Zaključka Stožera civilne zaštite Grada Solina od 16. ožujka 2020. godine, nalažem sljedeće:

1.) Preporučuje se svim građanima Grada Solina da što je moguće manje koriste usluge Doma zdravlja – Ispostava Solin te usluge Ispostave Hitne pomoći Solin, a radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze. U slučaju simptoma respiratorne bolesti (kašalj, kihanje, glavobolja, povišena temperatura, kratak dah i sl.), javiti se telefonom izabranom liječniku. U slučaju hitnosti nazvati broj 112 ili 194, odnosno dežurnog epidemiologa.

2.) Ustanove u vlasništvu Grada Solina, Gradska knjižnica Solin, Javna ustanova u kulturi Zvonimir, Turistička zajednica Grada Solina do daljnjega neće organizirati izravan rad sa strankama.
Nalaže se privremeno zatvaranje prostora knjižnice i čitaonice Gradske knjižnice Solin, zatim prostora udruga civilnog društva, saveza i zajednica udruga, kao i prostora koji te udruge koriste za redovne aktivnosti.
Za vrijeme održavanja pogreba na svim grobljima na području Grada Solina preporuča se nazočnost najužeg kruga obitelji te se prilikom primanja sućuti savjetuje izbjegavanje fizičkog kontakta.

3.) Prema preporukama Stožera civilne zaštite Splitsko – dalmatinske županije obustavlja se nastava u osnovnim školama na području Grada Solina, te rad dječjih vrtića i obrta za čuvanje djece na području Grada Solina.
Roditelji i škola trebaju osigurati prihvat učenika razredne nastave koje roditelji nisu u mogućnosti ostaviti pod nadzorom kod kuće.
Roditelji ili staratelji su u obvezi osigurati prijevoz tih učenika.
Roditelji su zaprimili detaljne informacije oko organizacije nastave na daljinu, te će roditelji sve pojedinosti dobiti pravovremeno od škole.
Ravnatelji dječjih vrtića i obrta za čuvanje djece trebaju osigurati prihvat djece koje roditelji nisu u mogućnosti ostaviti pod nadzorom kod kuće.

4.) Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, dvorane (gradska i školske), svi sportski tereni i igrališta na području Grada Solina.

5.) Od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine, sva komunkacija Gradske uprave odvijat će se putem telefona i elektronske pošte. Stranke će se u uredima primati isključivo u terminima unaprijed dogovorenima putem telefona ili elektronske pošte. Radno vrijeme Pisarnice ostaje nepromijenjeno, svakim radnim danom od 8,30 do 15,30 sati. Također i radno vrijeme gradske Blagajne ostaje nepromijenjeno, od 8,30 do 12,30 sati. Utorkom radno vrijeme Pisarnice je od 11,00 do 19,00 sati, a radno vrijeme gradske Blagajne je od 15,00 do 18,00 sati.
Služba za naplatu i kontrolu parkiranja nastavlja raditi uobičajeno.

6.) Službenici i namještenici Gradske uprave, ustanova i gradskih tvrtki dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kotakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučiti građanima/strankama s kojima su u komunikaciji.

7.) O svim daljnjim mjerama koje će poduzeti Stožer civilne zaštite Grada Solina u dogovoru s Gradonačelnikom, građani će biti pravovremeno obavješteni.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Solina, oglasnim pločama gradskih ustanova i njihovim mrežnim stranicama.

KLASA: 501-05/20-01/01
URBROJ: 2180/01-01-20-1
Solin, 16. ožujka 2020. godine

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević

Scroll to Top