IGRA SE NASTAVLJA – predstava za djecu

ČETVRTAK 27. SVIBNJA u 10 SATI
 
PARK NA BILANKUŠI (ispred zgrade Policije)
 
ULAZ SLOBODAN
 
O predstavi:
 
Grigor Vitez je začetnik moderne hrvatske dječje poezije.
 
Kazalište Prijatelj će predstavom „Igra se nastavlja“ pokušati pokazati i dokazati da u ovo vrijeme kada se poezija sve manje i čita i piše Vitezovo djelo još uvijek može djeci biti zanimljivo i privlačno kao i svaka druga dječja igra.
 
Poezija ne pripada prošlosti i u vrijeme računalnih igrica još uvijek se može uspješno boriti za dječju naklonost. Koliko je pak ona važna u odgoju i obrazovanju djeteta i nije potrebno posebno objašnjavati.
 
Poezija je igra, ali i igrajuća spoznaja. Znanje, racionalno i emocionalno, koje kroz nju dobijamo ostaje u nama cijeli život, lakše u nas „ulazi“ a teže se zaboravlja.
 
U tom smislu predstava „Igra se nastavlja“ biti će važan doprinos i „osvježivač“ predškolskog i školskog približavanja poezije djeci. Također, u predstavi se ističe važnost same IGRE za razvoj i odrastanje djeteta.
 
Kao i kod drugih živih bića i kod ljudi igra priprema za život, a u naše vrijeme ona je potpuno zanemarena. Roditelji se očajnički trude da u djecu tijekom djetinjstva „uliju“ što više „korisnih“ znanja, a veseli dječji smijeh svojstven igri sve se rjeđe čuje.
 
Što je najgore, ono vrijeme koje je i predviđeno za igru pretvara se u samotničko buljenje u ekran. Predstava „Igra se nastavlja“ afirmira veselu igru u kojoj dijete uz najobičnije stvari može biti što god zaželi.
Scroll to Top