Anketni upitnik o zadovoljstvu korisnika uslugama i građom GKS

Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta svog vremena i ispunite priloženu anketu koja se provodi u svrhu unaprjeđenja rada i usluga Knjižnice a u sklopu izrade diplomskog rada naše kolegice na studiju Informacijskih znanosti Sveučilišta u Zadru.

Anketni upitnik je anoniman.
 
Hvala vam na suradnji!
 
Scroll to Top