Zavičajna zbirka Salonitana

Salonitana – zavičajna zbirka Gradske knjižnice Solin prikuplja, obrađuje, smješta i čuva svu knjižnu i neknjižnu građu koja se u bilo kojem smislu odnosi na zavičaj:

– publikacije objavljene na području Grada Solina;
– publikacije Solinjana i osoba koje su svojim životom i djelom povezane sa Solinom i Solinjanima objavljene bilo gdje u svijetu;
– sve publikacije o Solinu i Solinjanima objavljene bilo gdje u svijetu.


Smještaj
Zbirka je fizički izdvojena od ostalog fonda, smještena je u ostakljenom ormaru u Studijskoj čitaonici, a zbog očuvanja i jedinstvenosti ne posuđuje se izvan Knjižnice. Dio građe smješten je u spremišnom prostoru.

Opseg 
Zbirka trenutno sadrži 517 svezaka monografskih publikacija, 27 svezaka serijskih publikacija (Solinska kronika, Tusculum, Gospin otok, školski listovi), 22 jedinice audiovizualne građe (CD, DVD, CD_ROM) te 232 jedinice sitnog tiska – efemerne građe (plakati, pozivnice, vodiči…)

Korištenje
Zavičajna građa se može koristiti isključivo u prostoru Knjižnice i uz pomoć djelatnika koji otvara ormar i uručuje korisniku potrebni primjerak. Korisnik nakon korištenja vraća primjerak djelatniku koji mu može fotokopirati pojedine njegove dijelove, ukoliko stanje i status građe dozvoljavaju taj postupak. Prikupljeniu građu najčešće koriste studenti i učenici, ali i ostali korisnici kojima je građa potrebna za kakvo istraživanje ili proučavanje solinske baštine.

Najstarija izdanja u Zavičajnoj zbirci: 
Carrara, F. Risposta del professore dottor Francesco Carrara direttore degli scavi di Salona all’ articolo Gli scavi di Salona inseritto nel n. 18 del giornale La Dalmazia. Zara: Nella Tip. dei Fratelli Battara, 1846.
(rasprava F. Carrare o vođenju prvih sustavnih arheoloških radova u Solinu kao odgovor na pisanje u zadarskom tjedniku La Dalmazia)

Carrara, F. Topografia e scavi di Salona. Trieste: Tipografia del Lloyd Austria co, 1850.
(znanstvena rasprava F. Carrare o prostoru antičke Salone i o građevinama pronađenim u to doba)

Scroll to Top