Službene informacije

Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08) obavještavamo vas da ravnatelj Gradske knjižnice Solin, Kralja Zvonimira 117d, Solin i članovi Upravnog vijeća Knjižnice ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Gradska knjižnica Solin kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 114/10) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Odluka o određivanju službenika za informiranje (.pdf)

Način predavanja zahtjeva:

Poštom:
Gradska knjižnica Solin
Službenik za informiranje – Matko Luetić, dipl. pravnik
Zvonimirova 117 d
21210 Solin
Telefon: 021/213-327
Elektroničkom poštom: mluetic@knjiznicasolin.hr

Obrazac

Zahtjev za pristup informacijama (.doc)

STATUT I PRAVILNICI

Pravilnik o volontiranju Gradske knjižnice Solin (.pdf)
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga GKS (.pdf)
Statut Gradske knjižnice Solin (.pdf)
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Gradske knjižnice Solin (.pdf)
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti (.pdf)
Pravilnik o radu Gradske knjižnice Solin (.pdf)

ODLUKE I PROCEDURE

Odluka o uvjetima i cijenama najma prostora Teatrina i Studijske čitaonice GKS (.pdf)
Procedura blagajničkog poslovanja (.pdf)
Procedura stvaranja ugovornih obaveza (.pdf)
Procedura naplate prihoda (.pdf)
Procedura zaprimanja i provjere računa (.pdf)
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Gradske knjižnice Solin (.pdf)

IZVJEŠĆA

Izvješće o radu GKS za 2022. (.pdf)
Izvješće o financijskom poslovanju GKS za 2022. godinu (.pdf)
Obrasci financijskih izvještaja GKS za 2022. godinu (.pdf)
Izvješće o radu Gradske knjižnice Solin za 2021. (.pdf)
Izvješće o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2021. godinu (.pdf)
Obrasci financijskih izvještaja GKS za 2021.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf)
Izvješće o radu Gradske knjižnice Solin za 2020. (.pdf)
Godišnji financijski izvještaj Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu (.pdf)
Godišnji financijski izvještaji Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu (.pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)
Godišnji financijski izvještaji Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu (.pdf)
Godišnji financijski izvještaji Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu (.pdf)
Godišnji financijski izvještaji Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu (.pdf)
Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu (.pdf)
Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2015. godinu (.pdf)
Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Solin 2014. (.pdf)
Izvještaj o proračunu proračunskih i neproračunskih jedinica (.xls)
Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Solin 2013. (.pdf)
Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Solin 2012. (.pdf)

BILJEŠKE UZ PR-RAS I BILANCU GKS

BILJEŠKE UZ BILANCU GKS za 2021.
BILJEŠKE UZ PR-RAS GKS za 2021.pdf
Bilješke uz PR-RAS Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu (.pdf)
Bilješke uz Bilancu Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu (.pdf)
Bilješke uz PR-RAS Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu (.pdf)
Bilješke uz Bilancu Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu (.pdf)
Bilješke uz PR-RAS Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu (.pdf)
Bilješke uz Bilancu Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu (.pdf)
Bilješke uz PR-RAS Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu (.pdf)
Bilješke uz Bilancu Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu (.pdf)

PLANOVI I PROGRAMI

Program rada GKS za 2023. (.pdf)
Plan prihoda i rashoda GKS za 2023. (.pdf)
Program rada GKS za 2022. (.pdf)
Plan prihoda i rashoda GKS za 2022. (.pdf)
Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2021. godinu (.pdf)
Strateški plan Gradske knjižnice Solin 2021. – 2024. (.pdf)
Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu (.pdf)
Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu (.pdf)
Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu (.pdf)
Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu (.pdf)
Strateški plan Gradske knjižnice Solin 2016 – 2018 (.pdf)
Izmjene plana nabave Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu (.pdf)
Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu (.pdf)
Plan nabave za 2015. godinu (.pdf)
Program rada za 2014. godinu (.pdf)

NATJEČAJI

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto knjižničarski tehničar (.pdf)
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjižničarski tehničar (.pdf)
Odluka o poništavanju natječaja za radno mjesto knjižničarski tehničar (.pdf)
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjižničarski tehničar (.pdf)
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto knjižničarski tehničar (.pdf)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj (.pdf)
Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto knjižničarski tehničar (.pdf)
Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Solin (.pdf)

ZAPISNICI UPRAVNOG VIJEĆA

OSTALO

Cjenik_usluga_GKS od 1. siječnja 2023. (.pdf)
Cjenik_usluga_GKS (.pdf)
Smjernice za rad 27. travanj 2020. (.pdf)
Katalog informacija Gradske knjižnice Solin (.pdf)
Scroll to Top