Referentna zbirka

Referentna zbirka sadrži opće i specijalne enciklopedije, rječnike, biografski leksikon, bibliografije i priručnike.

Smještaj

Zbirka je smještena u izdvojenom dijelu knjižnice u otvorenom pristupu. Jedan dio je smješten u spremišnom prostoru.

Opseg

Zbirka sadrži 1595 jedinica građe.

Korištenje

Referentna se građa ne posuđuje, nego se može koristiti samo u Čitaonici.

Scroll to Top