BDI zbirka

BDI zbirka (Bibliotekarstvo-Dokumentacija-Informacija) zbirka je knjižnične građe s područja knjižničarstva, informacijskih i srodnih znanosti (muzeologija, arhivistika) namijenjena knjižničarima, studentima knjižničarstva i drugim stručnjacima s područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, ali i svim zainteresiranim korisnicima Knjižnice. Zbirka je oformljena 2006. godine i prikuplja svu domaću stručnu literaturu s područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, najznačajnija djela s područja arhivistike i muzeologije te značajnu literaturu na stranim jezicima.

BDI zbirka:

  • pridonosi kvaliteti obrazovanja knjižničnih djelatnika
  • služi kao informacijska baza kroz koju se provodi stalno stručno usavršavanje knjižničnih djelatnika te osiguravaju neophodni izvori za kontinuirano učenje i praćenje razvoja struke
  • služi studentima knjižničarstva, informacijskih i srodnih znanosti kao izvor ispitne literature te literature za seminarske, diplomske i druge radove
  • osigurava temeljit uvid u suvremenu i stariju literaturu s područja knjižničarstva, informacijskih i srodnih znanosti
  • doprinosi razvoju struke, širenju i primjeni suvremenih saznanja u knjižničarstvu i srodnim znanostima
  • podupire znanstveni, istraživački i stručni rad s područja knjižničarstva i srodnih znanosti

Smještaj

Zbirka je smještena u prostoru za katalogizaciju građe.

Opseg

BDI zbirka sadrži ukupno 164 jedinice knjižne građe.

Korištenje

BDI građa se na zahtjev može posuđivati.

Scroll to Top