KATIĆ, Špiro – slikar i restaurator

 

Rođen je u Solinu, 6. lipnja 1940. Školu za primijenjenu umjetnost je završio u Splitu, 1961. godine. Usavršavao je fresko-tehniku u Sopoćanima (kraj Novog Pazara, Srbija). Od 1963. do umirovljenja 1994. godine radi kao restaurator u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Splitu.
Slika koloristički i u ulju dalmatinske krajolike, u početku figurativno (Vale i škrape Dalmacije, 1988.), poslije bliže apstrakciji (Preobrazba krajoloja juga, 2001.) te cikluse zaokupljen starim majstorima (Dubrovnik u mojim snovima, 1990., Hommage Palmi mlađem, 1991.) i zaštitom okoliša (Eko Mediteran, 2003.). U akvarelu prikazuje doživljaj Pariza (1988.), rijeku svojega djetinjstva (Izvor Jadra, 1989.), a u ciklusu Igre (1996.) uravnotežuje obrise figurativnoga s mrljama boje. Izlagao je samostalno u Trogiru (1987.) i skupno u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Ljubljani, Bolu, Malinskoj, Ninu, Rimu i Primoštenu. Restaurirao je slike starih majstora (Blaž Jurjev Trogiranin, Jacopo Palma ml., Paolo Venezioano), freske, mozaike te drvenu skulpturu.

(Izvor: Hrvatski biografski leksiokn : sv. 7. – Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.) 

(Izvor: www.likum.hr)

Scroll to Top