JELENA – hrvatska kraljica

Jelena je živjela u X. stoljeću. Bila je supruga kralja Mihajla Krešimira II. i majka kralja Držislava Stjepana. Na Otoku u Solinu podignula je zadužbinu – dvojne crkve sv. Marije i sv. Stjepana, u kojoj je bila pokopana sa suprugom. Don Frane Bulić je 1898. pronašao ostatke njezina epitafa i rekonstruirao ga. Epitaf je vrijedan povijesni i književni spomenik (prvi put u kamenu zabilježena titula rex, rodoslovni podatci o vladarskoj dinastiji, dokaz o razvoju memorijalne kulture na hrvatskom dvoru, najstariji stihovi hrvatske latinske književnosti.)
Pretpostavka o Jeleninom podrijetlu iz zadarskog roda Madijevaca nema potvrda u izvorima.

(Izvor: Hrvatska enciklopedija: sv. 5. – Zagreb: „Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 2003.

Scroll to Top