CVRLJE, Čedomil – diplomat

Rodio se u Solinu, 9. kolovoza 1919. godine.
Studirao je medicinu u Beogradu. Od 1939. godine član je SKOJ-a, a od 1941. KPJ. Početkom travnja 1941. godine prekida studij i vraća se u Split na ilegalni rad i pripreme za ustanak. Veći dio rata proveo je u partizanskim jedinicama, uglavnom na komesarskim dužnostima. Od srpnja 1945. do svibnja 1951. godine radi u Ozni, odakle je demobiliziran u činu pukovnika. Od tada je u diplomatskoj službi: savjetnik u Libanonu, Siriji i Egiptu, ministar savjetnik u Švicarskoj, a zatim ambasador u Gvineji, Sijera Leoneu i Libanonu. Umirovljen je 1973. godine. Nositelj je Partizanske spomenice 1941. te više visokih domaćih i stranih odlikovanja.
Umro je u Zagrebu, 24. prosinca 2002. godine.

(Izvor: Hrvatski biografski leksikon : sv. 2. – Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1989.)

Scroll to Top