CAMBI, Nenad – arheolog

 (Izvor: www.bih-rss.net)

Rodio se u Splitu, 21. veljače 1937. godine. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u rodnom gradu. Diplomirao je arheologiju 1962. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao 1975. tezom Sarkofazi na istočnoj jadranskoj obali (III – VII st.). Od 1963. do 1965. godine radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Splitu, a od 1965. u splitskom Arheološkom muzeju, gdje je najprije kustos, zatim viši kustos te muzejski savjetnik. Od 1980. do 1982. godine bio je ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu. Od 1976.godine honorarni je docent, a od 1981. honorarni izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. Godine 1982. prelazi na Filozofski fakultet u Zadru u zvanju izvanrednog profesora. Godine 1986. izabran je za redovnog profesora. Na Sveučilištu u Zadru predaje predmete: Klasična arheologija i Starokršćanska arheologija. Umirovljen je 2007. godine i postaje professor emeritus. U Zadru i poslije umirovljenja vodi poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočne obale Jadrana). Vodio je opsežna iskapanja u Naroni, Saloni (lokalitet Ilinac od 1973. do 1979. godine), na Visu, u Zmijavcima i drugdje. Član je Hrvatskog arheološkog društva, Centra za balkanološka ispitivanja akademije znanosti i umjetnosti Republike BiH (Sarajevo), dopisni član Deutsches Archäologisches Institut (Berlin), dopisni član Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (Vatikan), redovni član Centro di studi per l’ archeologia dell’ Adriatico Ravenna-Italija.Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Razred za društvene znanosti). Bio je predsjednik Nacionalnog odbora XIII. Međunarodnoga kongresa za starokršćansku arheologiju (Split-Poreč) godine 1994. Otada je član Commitato promotore dei Congressi internazionali per l’ arheologia Crisatiana sa sjedištem u Vatikanu koji se brine za održavanje kongresa za starokršćansku arheologiju.
Napisao 15 knjiga – Sarkofag dobroga Pastira i njegova grupa (1994), Antika (2002.), Imago animi : antički portret u Hrvatskoj (2000.), Kiparstvo rimske Dalmacije (2005.), Sarkofazi lokalne produkcije u Dalmaciji : II. – IV. stoljeće (2010.) i dr. – te oko 300 znanstvenih i stručnih radova, osim toga brojne recenzije i enciklopedijske jedinice u domaćim i svjetskim enciklopedijama te novinski članci. Uredio je knjigu Frane Bulić : izabrani spisi (1984.), kao i veći broj časopisa, zbornika i znanstvenih skupova.

(Izvor: Hrvatski biografski leksikon : sv. 2. – Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1989.
           www.info.hazu.hr)

cambi dobri pastir        cambi antika        cambi sarkofazi

Scroll to Top