BULIĆ, Ivan – pravni pisac i publicist

 

Rođen je u Vranjicu, 3. ožujka 1869. godine, a umro je u Splitu, 20. rujna 1950. godine. Bio je sinovac arheologa don Frane Bulića.
Gimnaziju je završio u Splitu, a pravo s doktoratom u Beču. Bio je odvjetnički pripravnik u Splitu kod Ante Trumbića. Kraće vrijeme vodi ured zajedno s Trumbićem, potom samostalno. Članke i rasprave iz pravne, povijesne i općekulturne problematike objavljuje u časopisima Bullettino di archeologia e storia dalmata, Zadrugar, Hrvatski ekonomista, Jugoslovenska država, Jadranska straža, Nova Evropa, Mjesečnik – Glasilo pravničkog društva u Zagrebu, Glasnik Primorske banovine i u listovima Narodni list, Novosti, Prava Crvena Hrvatska, Novo doba, Pučka prosvjeta, Narodni val i dr. Podatci o njegovom životu i radu se nalaze u arhivu knjižnice Arheološkog muzeja u Splitu. Autor je publikacija Zašto su fratri građanski mrtvi (1912.), Jugoslavija i Italija. Nekoliko usporednih podataka o gospodarskim i socijalnim prilikama (1919.), Tisućuosamstoosamdeset i druge – tisućudevetstotrideset i druge. Pedesetgodišnjica vraćanja splitske općine u hrvatske ruke (1932.), Uspomene sa splitske gimnazije (1938.), Kućna zadruga podloga porodične i privredne organizacije u južnih Slovena (1938.) i dr.

(Izvor: Hrvatski biografski leksikon : sv. 2. – Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1989.)

Scroll to Top