BUĆAN, Mateško – agronom

 

Rođen je u Mravincima 19. svibnja 1922.
Maturirao je u Klasičnoj gimnaziji u Splitu. Sudjelovao je u NOB-u. Agronomiju je diplomirao 1953. godine na zagrebačkom Poljoprivredno-šumarskom fakultetu. Od 1953. do 1963. godine radi kao upravitelj pogona na poljoprivrednom dobru Đakovo, a od 1963. do 1970. godine kao zamjenik glavnog direktora PIK Đakovo. Potom radi u Splitu kao zamjenik glavnog direktora Prerade (1970.-1974.), kao direktor OOUR-a Marijan Badel (1974.-1976.) te kao direktor Prerade do umirovljenja 1986.
Projektirao je sirovinski dio vinarije PIK Đakovo u Mandićevcu i vinogradarske plantaže u Drenju i Boroviku. Izradio je priloge za prostorne planove općina Knin i Drniš te za uređenje nekih kraških polja. U časopisima Poljodobra, Agronomski glasnik, Privreda Slavonije i Privreda Dalmacije pisao je o položaju agrara i odnosu poljoprivrede i turizma.

(Izvor: Hrvatski biografski leksikon : sv. 2. – Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1989.)

Scroll to Top