BERVALDI, Josip – crkveni povjesničar i arheolog

 (Izvor: http://digitalgallery.nypl.org)

Rođen je u Starom Gradu na Hvaru, 30. prosinca 1871. godine.
Gimnaziju je završio u Splitu, a bogosloviju u Zadru. Zaređen je potkraj 1895. godine. Bio je najprije župnik u Desanama i Bagalovićima, selima u donjem Poneretvlju, gdje je osnovao seoske zadruge, a zatim u Solinu, gdje je proučavao spomenike starokršćanske Salone. Uočivši njegove arheološke sklonosti, don Frane Bulić ga je poslao na studij arheologije u Rim (1907.-1909.) i Beč (1910.) Nakon povratka u domovinu bio je neko vrijeme župnik u Vranjicu (1913.-1915.), a istovremeno je radio za Arheološki muzej u Splitu. U to vrijeme nastaloje njegovo najvažnije djelo Kronotaksa solinskih biskupa uz dodatak Kronotaksa spljetskih nadbiskupa (od razorenja Solina do polovice XI. v. (uz koautorstvo don Frane Bulića) izdano u Zagrebu 1912. godine. Surađivao je u časopisima i listovima Narodni list, Prosvjeta (Cetinje), Bullettino di archeologia e storia dalmata, Zadrugar, Novo doba i dr.
Josip Bervaldi je umro u Splitu, 6. lipnja 1943. godine.

(Izvor: Hrvatski biografski leksikon : sv. 1. – Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1983.)

kronotaksa sol biskupa

(Izvor: www.aukcije.hr)

Scroll to Top