Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08) obavještavamo vas da ravnateljica Gradske knjižnice Solin, Kralja Zvonimira 117d, Solin i članovi Upravnog vijeća Knjižnice ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Gradska knjižnica Solin kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 114/10)fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Odluka o određivanju službenika za informiranje (.pdf)

 

Katalog informacija Gradske knjižnice Solin

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje – Matko Luetić, dipl. pravnik
Telefon: 021/213-327
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 14:00 do 20:00

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga GKS(.pdf)

Cjenik usluga GKS (.pdf)

Statut Gradske knjižnice Solin (.pdf)

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Gradske knjižnice Solin (.pdf)

Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2021. godinu (.pdf)

Strateški plan Gradske knjižnice Solin 2021. - 2024. (.pdf)

Izvješće o radu Gradske knjižnice Solin za 2020. (.pdf)

Bilješke uz PR-RAS Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu (.pdf)

Bilješke uz Bilancu Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu (.pdf)

Godišnji financijski izvještaji Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu (.pdf)

Javni natječaj za ravnatelja-ravnateljicu Gradske knjižnice Solin (.pdf)

Smjernice za rad 27. travanj 2020. (.pdf)

Pravilnik o provedbi postuka javne nabave bagatelne vrijednosti (.pdf)

Bilješke uz PR-RAS Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu (.pdf)

Bilješke uz Bilancu Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu (.pdf)

Godišnji financijski izvještaji Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu (.pdf)

Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu (.pdf)

Procedura stvaranja ugovornih obaveza(.pdf)

Procedura naplate prihoda(.pdf)

Procedura zaprimanja i provjere računa(.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)

Bilješke uz PR-RAS Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu (.pdf)

Bilješke uz Bilancu Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu (.pdf)

Godišnji financijski izvještaji Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu (.pdf)

Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu (.pdf)

Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu (.pdf)

Bilješke uz PR-RAS Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu (.pdf)

Bilješke uz Bilancu Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu (.pdf)

Godišnji financijski izvještaji Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu (.pdf)

Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu (.pdf)

Godišnji financijski izvještaji Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu (.pdf)

Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu (.pdf)

Strateški plan Gradske knjižnice Solin 2016 - 2018 (.pdf)

Izmjene plana nabave Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu (.pdf)

Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2015. godinu (.pdf)

Plan nabave Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu (.pdf)

Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Solin 2014. (.pdf)

Plan nabave za 2015. godinu (.pdf)

Izvještaj o proračunu proračunskih i neproračunskih jedinica(.xls)

Program rada za 2014. godinu(.pdf)

Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Solin 2013. (.pdf)

Pravilnik o unutarnjem ustroju Gradske knjižnice Solin(.pdf)

Pravilnik o radu Gradske knjižnice Solin(.pdf)

Izvjšće o poslovanju Gradske knjižnice Solin 2012. (.pdf)

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Gradske knjižnice Solin (.pdf)
Katalog informacija Gradske knjižnice Solin (.pdf)


Način predavanja zahtjeva:

Poštom:
Gradska knjižnica Solin
Službenik za informiranje
Zvonimirova 117 d
21210 Solin
Elektroničkom poštom:#mce_temp_url#
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Obrazac

Zahtjev za pristup informacijama (.doc)