Znamenite osobe

CAMBI, Nenad – arheolog

 (Izvor: www.bih-rss.net) Rodio se u Splitu, 21. veljače 1937. godine. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u rodnom gradu. Diplomirao je arheologiju 1962. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao 1975. tezom Sarkofazi na istočnoj jadranskoj obali (III – VII st.). Od 1963. do 1965. godine radi u Zavodu za zaštitu spomenika […]

CAMBI, Nenad – arheolog Read More »

BEZIĆ, Ante – graditelj i crtač

Rođen je u Grohotama na otoku Šolti, 11. lipnja 1849. godine.Nakon Velike realke u Spkitu pohađao je inženjerski odjel Politehničke škole u Grazu (1870.-1873.), ali zbog nedostatka sredstava ne završava studij, već se zapošljava kao učitelj u nižoj realnoj gimnaziji u Šibeniku. Dobivši stipendiju polazi crtaći odjel Kunstgewerbeschule u Beču. Projektirao je i restaurirao brojne

BEZIĆ, Ante – graditelj i crtač Read More »

BERVALDI, Josip – crkveni povjesničar i arheolog

 (Izvor: http://digitalgallery.nypl.org) Rođen je u Starom Gradu na Hvaru, 30. prosinca 1871. godine.Gimnaziju je završio u Splitu, a bogosloviju u Zadru. Zaređen je potkraj 1895. godine. Bio je najprije župnik u Desanama i Bagalovićima, selima u donjem Poneretvlju, gdje je osnovao seoske zadruge, a zatim u Solinu, gdje je proučavao spomenike starokršćanske Salone. Uočivši njegove

BERVALDI, Josip – crkveni povjesničar i arheolog Read More »

ANDRIĆ, Vicko (Vincenzo, Vinko) – graditelj i konzervator

Rodio se u Trogiru, 23. ožujka 1793.Gimnaziju je polazio u Splitu, a licej u Zadru. Studirao je u Rimu na Accademia di San Luca (1812.-1816.) koju je vodio kipar Antonio Canova. Posljednje godine studija upravljao je arheološkim iskapanjima na rimskom Forumu. U domovinu se vratio s diplomom graditelja i mjernika.Od 1821. godine bio je tehnički

ANDRIĆ, Vicko (Vincenzo, Vinko) – graditelj i konzervator Read More »

GRGIĆ, Eduard – političar i gospodarstvenik

  Rođen je u Vranjicu, 12. listopada 1863. Umro je u Splitu 24. travnja 1954. godine.Sudjelovao je u političkom i gospodarskom životu Splita. Kao pristaša Narodne hrvatske stranke i potom Hrvatske stranke bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru od 1901. do 1908. godine te više godina prisjednik splitske općine i član uprave hrvatskih nacionalnih društava

GRGIĆ, Eduard – političar i gospodarstvenik Read More »

BUĆAN, Mateško – agronom

  Rođen je u Mravincima 19. svibnja 1922.Maturirao je u Klasičnoj gimnaziji u Splitu. Sudjelovao je u NOB-u. Agronomiju je diplomirao 1953. godine na zagrebačkom Poljoprivredno-šumarskom fakultetu. Od 1953. do 1963. godine radi kao upravitelj pogona na poljoprivrednom dobru Đakovo, a od 1963. do 1970. godine kao zamjenik glavnog direktora PIK Đakovo. Potom radi u

BUĆAN, Mateško – agronom Read More »

Scroll to Top