Znamenite osobe

KARAMAN, Ljubo – povjesničar umjetnosti i konzervator

Rodio se u Splitu, 15. lipnja 1886. godine.Studirao je u Beču, gdje je doktorirao iz povijesti umjetnosti. Zajedno sa don Franom Bulićem od 1926. godine organizirao je i vodio u Splitu konzervatorsku službu za Dalmaciju, a od 1941. do 1950. godine je bio ravnatelj Konzervatorskog zavoda za cijelu Hrvatsku. Od 1965. godine član je JAZU.Težište

KARAMAN, Ljubo – povjesničar umjetnosti i konzervator Read More »

JERKOVIĆ, Radovan (Radoslav, Rade) – povjesničar

  Rođen je u Kuli Norinskoj, 15. rujna 1900. godine.U Splitu je završio sjemenišnu gimnaziju. Bogosloviju je studirao u Mariboru i Sarajevu, gdje je diplomirao 1925. godine i bio zaređen za svećenika. Poslijediplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu je završio 1935. godine. Bio je župnik u neretvanskoj župi Dobranje – Bijeli Vir od

JERKOVIĆ, Radovan (Radoslav, Rade) – povjesničar Read More »

BOGETIĆ, Petar Aleksandar – povjesničar i arheolog

Rodio se u Splitu 26. studenog 1718. godine.Bio je prokancelar metropolitanske crkve u Splitu (1756. godine). Proučavao je prošlost Splita, njegove istaknute ljude te splitske i solinske arheološke spomenike. Suvremeni pisci ga spominju kao učena poznavatelja narodnih starina. Po navodima Š. Ljubića (1856. godine), autor je rukopisnog djela Inscriptiones antiquae ex marmoribus salonitanis a Petro

BOGETIĆ, Petar Aleksandar – povjesničar i arheolog Read More »

CARRARA, Frano (Francesco) – povjesničar, arheolog i konzervator

 (Izvor: Dnevnici s putovanja : 1843. – 1848. / F. Carrara. – Split, 2010.) Rodio se u Splitu, 16. studenog 1812. Potječe iz talijanske obitelji koja se u XVIII. stoljeću doselila i Split iz Bergama.Gimnaziju je pohađao u Splitu, a teologiju je slušao u Zadru. Godine 1836. stupio je u crkveni zavod Svetog Augustina (Augustineum)

CARRARA, Frano (Francesco) – povjesničar, arheolog i konzervator Read More »

Scroll to Top