Naši projekti

BOGETIĆ, Petar Aleksandar – povjesničar i arheolog

Rodio se u Splitu 26. studenog 1718. godine.Bio je prokancelar metropolitanske crkve u Splitu (1756. godine). Proučavao je prošlost Splita, njegove istaknute ljude te splitske i solinske arheološke spomenike. Suvremeni pisci ga spominju kao učena poznavatelja narodnih starina. Po navodima Š. Ljubića (1856. godine), autor je rukopisnog djela Inscriptiones antiquae ex marmoribus salonitanis a Petro […]

BOGETIĆ, Petar Aleksandar – povjesničar i arheolog Read More »

CARRARA, Frano (Francesco) – povjesničar, arheolog i konzervator

 (Izvor: Dnevnici s putovanja : 1843. – 1848. / F. Carrara. – Split, 2010.) Rodio se u Splitu, 16. studenog 1812. Potječe iz talijanske obitelji koja se u XVIII. stoljeću doselila i Split iz Bergama.Gimnaziju je pohađao u Splitu, a teologiju je slušao u Zadru. Godine 1836. stupio je u crkveni zavod Svetog Augustina (Augustineum)

CARRARA, Frano (Francesco) – povjesničar, arheolog i konzervator Read More »

CAMBI, Nenad – arheolog

 (Izvor: www.bih-rss.net) Rodio se u Splitu, 21. veljače 1937. godine. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u rodnom gradu. Diplomirao je arheologiju 1962. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao 1975. tezom Sarkofazi na istočnoj jadranskoj obali (III – VII st.). Od 1963. do 1965. godine radi u Zavodu za zaštitu spomenika

CAMBI, Nenad – arheolog Read More »

BEZIĆ, Ante – graditelj i crtač

Rođen je u Grohotama na otoku Šolti, 11. lipnja 1849. godine.Nakon Velike realke u Spkitu pohađao je inženjerski odjel Politehničke škole u Grazu (1870.-1873.), ali zbog nedostatka sredstava ne završava studij, već se zapošljava kao učitelj u nižoj realnoj gimnaziji u Šibeniku. Dobivši stipendiju polazi crtaći odjel Kunstgewerbeschule u Beču. Projektirao je i restaurirao brojne

BEZIĆ, Ante – graditelj i crtač Read More »

BERVALDI, Josip – crkveni povjesničar i arheolog

 (Izvor: http://digitalgallery.nypl.org) Rođen je u Starom Gradu na Hvaru, 30. prosinca 1871. godine.Gimnaziju je završio u Splitu, a bogosloviju u Zadru. Zaređen je potkraj 1895. godine. Bio je najprije župnik u Desanama i Bagalovićima, selima u donjem Poneretvlju, gdje je osnovao seoske zadruge, a zatim u Solinu, gdje je proučavao spomenike starokršćanske Salone. Uočivši njegove

BERVALDI, Josip – crkveni povjesničar i arheolog Read More »

ANDRIĆ, Vicko (Vincenzo, Vinko) – graditelj i konzervator

Rodio se u Trogiru, 23. ožujka 1793.Gimnaziju je polazio u Splitu, a licej u Zadru. Studirao je u Rimu na Accademia di San Luca (1812.-1816.) koju je vodio kipar Antonio Canova. Posljednje godine studija upravljao je arheološkim iskapanjima na rimskom Forumu. U domovinu se vratio s diplomom graditelja i mjernika.Od 1821. godine bio je tehnički

ANDRIĆ, Vicko (Vincenzo, Vinko) – graditelj i konzervator Read More »

Scroll to Top